Välkommen till Metodistkyrkan / Gemensam Framtid

Metodistkyrkan (MK) är en frikyrka som har sina rötter i den sociala och andliga väckelsen i England i mitten av 1700-talet. Till Sverige kom metodismen på 1800-talet genom framförallt sjömän som mött den metodistiska tanken och tron i USA. Därför har Metodistkyrkan i Sverige haft en stark närvaro i hamnstäder.

Idag har Metodistkyrkan i Sverige efter många års samtal bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. Sedan 2007 finns ett gemensamt ungdomsarbete i equmenia.